Loading

Polis Nasıl Olunur?

Birçok kişi kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için de polis olmak istemektedir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar ise yazılı, sözlü ve fizikler olmak üzere üçe ayrılır.

Polis adayı olmak isteyen herkes de öncelikle lise mezunu olmak zorundadır. Ardından ise üniversite sınavına girip belirlenen baraj puanının da üzerinde bir not alması gerekir. Polislik sınavı içinde her yıl Polis Akademisi Başkalığı tarihi açıklamaktadır. Sınavlar da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından da gerçekleştirilmektedir.

Polislik eğitimi de farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu alanlarda ise lise, ön lisans, lisans mezunları olarak da değişkenlik gösterebilir. Buna bağlı olarak da 6 ay ile 2 yıl arasında farklı süreler de polislik eğitimi verilmektedir. Eğitim veren kurum ve süreleri ise;

 • POMEM ile 6 ay eğitim
 • PMYO ile 2 ay eğitim
 • PAEM ile 11 ay eğitim verilmektedir.

Bu kurumlardan da herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapılabilir. Aldığınız eğitimlerden sonra polislik unvanına sahip olabilirsiniz. İstenilen kriterleri taşıyan adaylarda sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak da ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı da asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin de yerine yedeklerden alım yapılır.

Polis Olmanın Şartları Nedir?

2022 yılı içinde özellikle Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında da değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde de yapılan değişiklikler sağlık kurulu raporunda da değişikliklerin yapılmasına sebep oldu. Polis okullarından mezun olup da ilk defa polislik mesleğini de icra edecek kişiler A-B-C dilim şartlarını da taşıyan kişiler de buna göre de sınıflara ayrılarak hizmet edecekleri yerlere de atanacaklardır.

Polis olmak için aranılan şartlar ise;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kişinin de silah taşıması için bir engelinin bulunmaması
 • Kpss ’den yeterli baraj puanının alınması
 • 30 yaşını da geçmemiş olmak
 • Reşit olmak
 • Yurt dışından mezun kişilerinde denklik belgelerinin olması
 • Ceza almamış olmak
 • Lise, Lisans ve Ön Lisans mezunu da olmak şartı aranmaktadır.

Bunların yanı sıra da polis olmak için kişinin bir takım fiziksel şartları da karşılaması gerekmektedir.

Polis Olmak İçin Sicil Şartları Nelerdir?

Polis olma şartları

Turistik işletme belgesine sahip yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı ya da suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak

Genel ahlaka aykırı olarak oyun, temsil, film, video, bant, şarkı sözü ve teknolojinin de gelişimi ile ortaya çıkmış olan benzeri muzır neşriyat ve benzeri de işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adlı yâda idari takibat devam ediyor olmaması yâda hüküm giymiş olmamak

Taksirli suçlar hariç olmak üzere de ağır hapis yâda 6 aydan da daha fazla hapis veyahut affa da uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, yüz kızartıcı yâda şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan, devletin sırlarını açığa vurma gibi suçlardan dolayı hükümlü olmamak yâda bu suçlardan dolayı da haklarında devam etmekte olan adli bir kovuşturmaya tabi olmamak.

Müracaat tarihinde ise herhangi bir siyasi partiye yâda parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden de üyeliğin bulunması durumunda ayrıldığı belgelemek

Eşi hakkında ise affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık suçlarından dolayı da hükümlü bulunmamak yâda bu suçlardan dolayı da hakkında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak.

İlginizi Çekebilir: Polis Malzemeleri

Polis Akademisi Sınavına Girmek İçin Gereken Şartlar

Polis akademisi sınavına girmek için gereken şartlar şu şekildedir;

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Lise, Lisans yâda Ön Lisans mezunu olmak
 • Kpss sınavında barajı geçmek
 • 18 yaşından da büyük ve 30 yaşından da küçük olmak
 • Silah taşıma engelinin bulunmaması
 • Daha önceki zamanlarda ceza almamış olmak

Polis olabilmek için de erkeklerin 1.67 cm’den, kadınların da 1.62 cm’den uzun olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik de aranan fiziksel şartlardan birisidir. Polislik için de boy, kilo orantısının da 18 ila 27 arasında olma şartı bulunmaktadır.

Polislik için Başvuru Zamanı ve Şekli Nedir?

Adaylar yüksekokula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından da tespit ve ilan edilen tarihler arasında da PMYO müdürlüklerine de şahsen yapılır. Eksik belge, posta yoluyla ya da başvuru zamanı geçtikten sonra ise yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru esnasında adaylardan ise istenilenler;

 • Form dilekçesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ya da noterden tasdikli örneği
 • Diploma yâda çıkış belgesi fotokopisi yâda noterden tasdikli örneği
 • Yazılı sınav tarihinde ise askerlikle ilişiği bulunmadığına dair de belge
 • Son bir içerisinde de çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh belgesi
 • ÖSYM sonuç belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kendisinin ve evli ise eşinin de adli sicil belgeleri olması gerekmektedir.

Dönem POMEM giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan ise;

 • Başvuru ücretini yatırdığı takdirde internet üzerinden de ön başvuru yapmayan veya yapamayan
 • Ön başvurusunu da yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ve ya başvuru şartlarından herhangi birini de taşımayan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan
 • Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan
 • Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ya da aynı işlem için birden fazla ücret yatırmış olan
 • Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adaylarında sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmez.

Ayrıca adaylara posta yoluyla ya da değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmaz. İnternet ilanı tebligat niteliğinde olmaktadır. Adayların sınav tarihleri kesinleştiğinde internet üzerinden ilan edildikten sonra da değiştirilemez. İnternet ilanının da takip edilmemesi nedeniyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumlulukta adaylara aittir.

Polislik Sınavı İçin Gerekli Belgeler

Polis olmak için yapılan başvuru için kişinin belgeleri de eksiksiz olarak hazırlaması gerekmektedir. Gerekli belgeler ise;

 • T.C. kimlik beyanı
 • Mezuniyet belgesi
 • Sınav başvurusu dilekçesi
 • Sağlık bilgi formu gerekmedir.

Aynı zamanda ise sınav giriş belgesinin de fotoğraf olmaması durumunda biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir.

Erkek Polis Olma Şartları

Erkek polis olmak istiyorsanız uymanız gereken şartlar şu şekildedir;

 • Sınav yılında 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Askerlik yapılmadıysa 24 yaşını doldurmuş olmak
 • Askerlik yapıldıysa 26 yaşında da gün almış olmak

Ayrıca da tüm adaylardan da üniversite girişinde sınavındaki puanın almış olması da beklenmektedir. Polis Akademisi Başkanlığı’nca da belirlenen Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı ve PMYO sınavlarında da başarılı olunması gerekir. Polis Okulu’nu da alınacak tüm erkek öğrencilerde boy şartı da en az 1.65 cm’dir.

Kadın Polis Olma Şartları 

Polis Meslek Yüksekokulu’na da başvuracak kadın adaylarında 18 yaşını tamamlamış fakat 24 ten de gün almamış olma şartı gerekmektedir. 18 yaşından sonra da eğer yaş düzeltilmesi yapıldıysa dikkat alınmaz ve geçerli olmaz. Polis olmak için de gereken şartları da başarıyla yerine de getiren kadınlardan en az ise 1.62 cm boy şartı göz önüne alınmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Polis Malzemeleri

Paylaş
5,0 Puan
1 kişi puan verdi

Yorum Yapın

Yorumlar

Silyon Askeri Giyim
4.5.2022

Bu yazıya daha önce hiç puan verilmedi. İlk Puanı siz verin!